Agile & Scrum

Agile

Het principe van agile werken is dat een team snel kan reageren op de klantbehoefte, minder vergadert en dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid hebben. Agile organiseren stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en de gezonde bedrijfsresultaten van de organisatie zelf. Dit kan onder andere worden gerealiseerd door het totale productieproces van begin tot eind zo kort mogelijk te maken en alle voorraden of wachttijden te minimaliseren.

Vier belangrijke kenmerken van een agile organisatie zijn: ze hebben een flexibele strategie, multidisciplinaire teams, ze werken in korte cycli en ze werken visueel.

Scrum

Bij Scrum zijn er drie duidelijke hoofdrollen te onderscheiden: de scrum master, de Product Owner en de Developer.

Scrum is een manier om agile te werken (net als Kanban dat is). Constante veranderingen in de markt en in het eisenpakket van de opdrachtgever maken het eindproduct moeilijk in te schatten, vooral bij het ontwikkelen van complexe producten zoals software. Door het gehele proces op te delen in kleine, behapbare stukken, kun je beter inspelen op veranderingen. Kun je sneller opleveren en binnen de deadline en het budget.

Scrum werkt goed bij complexe projecten die binnen een vastgesteld budget en een harde deadline opgeleverd worden, maar waarvan het eindproduct steeds blijft veranderen. Het gaat om het grote weer klein en overzichtelijk maken. Het resultaat is dan producten die op tijd en binnen budget opgeleverd worden en goede, zelfsturende teams en tevreden klanten.

Scrummeetings zijn de: release en sprintplanning, sprintreviews, retrospectives, demo’s en stand-ups.

Product owner

De Product Owner vertegenwoordigd de business en zorgt ervoor dat de belangen van de stakeholders behartigd worden. De PO zorgt voor een goede samenwerking met het scrum team. PO is verantwoordelijk de waarde van het werk dat het Scrum Team levert.

De Product Owner prioriteert de Product Backlog en bepaalt de prioriteit. Hij bepaalt welke items de grootste waarde opleveren voor de business. Hierbij beheert de PO de backlog door deze te rangschikken, goed omschrijven van de items (dmv een user story) zodat het scrum team ze efficiënt kan oppakken en uitvoeren. PO zorgt tijdens een review meeting ervoor dat er feedback verzamelt wordt en dat deze door het team weer opgepakt worden. PO heeft ook een doel voor ogen en heeft hiervoor inzicht ontwikkelt door allerlei ontwikkelingen te volgen en allerlei belangen tegenover elkaar af te wegen. Hij deelt zijn visie en product doel tijdens de sprint planning met het scrum team.

  1. Vertegenwoordigen van de business
  2. Samenwerken
  3. Beheren van de Product Backlog
  4. Voortgangbewaking
  5. Creëren van inzicht, doel