Scrum

Bij Scrum zijn er drie duidelijke hoofdrollen te onderscheiden: de scrum master, de Product Owner en de Developer.

Scrum is een manier om agile te werken (net als Kanban dat is). Constante veranderingen in de markt en in het eisenpakket van de opdrachtgever maken het eindproduct moeilijk in te schatten, vooral bij het ontwikkelen van complexe producten zoals software. Door het gehele proces op te delen in kleine, behapbare stukken, kun je beter inspelen op veranderingen. Kun je sneller opleveren en binnen de deadline en het budget.

Scrum werkt goed bij complexe projecten die binnen een vastgesteld budget en een harde deadline opgeleverd worden, maar waarvan het eindproduct steeds blijft veranderen. Het gaat om het grote weer klein en overzichtelijk maken. Het resultaat is dan producten die op tijd en binnen budget opgeleverd worden en goede, zelfsturende teams en tevreden klanten.

Scrummeetings zijn de: release en sprintplanning, sprintreviews, retrospectives, demo’s en stand-ups.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *