Product owner

De Product Owner vertegenwoordigd de business en zorgt ervoor dat de belangen van de stakeholders behartigd worden. De PO zorgt voor een goede samenwerking met het scrum team. PO is verantwoordelijk de waarde van het werk dat het Scrum Team levert.

De Product Owner prioriteert de Product Backlog en bepaalt de prioriteit. Hij bepaalt welke items de grootste waarde opleveren voor de business. Hierbij beheert de PO de backlog door deze te rangschikken, goed omschrijven van de items (dmv een user story) zodat het scrum team ze efficiënt kan oppakken en uitvoeren. PO zorgt tijdens een review meeting ervoor dat er feedback verzamelt wordt en dat deze door het team weer opgepakt worden. PO heeft ook een doel voor ogen en heeft hiervoor inzicht ontwikkelt door allerlei ontwikkelingen te volgen en allerlei belangen tegenover elkaar af te wegen. Hij deelt zijn visie en product doel tijdens de sprint planning met het scrum team.

  1. Vertegenwoordigen van de business
  2. Samenwerken
  3. Beheren van de Product Backlog
  4. Voortgangbewaking
  5. Creëren van inzicht, doel