Agile Het principe van agile werken is dat een team snel kan reageren op de klantbehoefte, minder vergadert en dat medewerkers meer eigen verantwoordelijkheid hebben. Agile organiseren stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers […]

Scrum Bij Scrum zijn er drie duidelijke hoofdrollen te onderscheiden: de scrum master, de Product Owner en de Developer. Scrum is een manier om agile te werken (net als Kanban dat is). Constante veranderingen in de markt en in het eisenpakket van de opdrachtgever maken het eindproduct moeilijk in te schatten, vooral bij het ontwikkelen van […]

Product owner De Product Owner vertegenwoordigd de business en zorgt ervoor dat de belangen van de stakeholders behartigd worden. De PO zorgt voor een goede samenwerking met het scrum team. PO is verantwoordelijk de waarde van het werk dat het Scrum Team levert. De Product Owner prioriteert de Product Backlog en bepaalt de prioriteit. Hij […]